Zoek in site

U bent hier: Home Verhalen We Want More!

We Want More!

We Want More, Popcultuur in Groningen

We Want More!

De popcultuur in stad en provincie Groningen is zeer divers. Muziekjournalist Peter van der Heide geeft ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Poparchief Groningen een bijzondere inkijk in de collectie en daarmee in de Groningse popcultuur.

De keuze voor de onderwerpen werd gemaakt samen met de redactie van het archief. Zo wordt een caleidoscopisch beeld geschetst van de veelzijdige popcultuur. In vogelvlucht, verre van compleet, met oog voor minder voor de hand liggend materiaal. Zonder markante figuren, invloedrijke podia en gedenkwaardige gebeurtenissen te vergeten. Van Michael Jackson die ooit voet zette op Groningse bodem en eendagsvlieg Slimme Schemer ft. Tido tot de hippe danceclub Paradigm en de wereldberoemde Anton Corbijn die hier zijn eerste popfoto's schoot.

Peter van der Heide (Groningen 1967) is cultuurcriticus en schrijft al meer dan een kwart eeuw professioneel over (pop)muziek. Hij publiceert onder meer in Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. Daarnaast is hij zanger/gitarist in de band Whipster.

 

Peter van der HeidePoparchief Groningen bestaat 10 jaar. Een goede reden voor een feestje. We vieren het jubileum met het boek We Want More ! - Popcultuur in Groningen. Popcultuur staat al lang niet meer voor de populaire cultuur van de lagere klassen, als tegenhanger voor de officiele cultuur van de hogere klassen. Zo werd er in de twintigste eeuw wel over gedacht. Tijden veranderen, zoals Bob Dylan al zong. Inderdaad , in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen de term popcultuur voor het eerst werd gebruikt voor de opbloeiende subcultuur waarmee hoofdzakelijk jongeren in westerse landen zich afzetten tegen overgeleverde normen en waarden.

In 2006 besluiten RHC Groninger Archieven en het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) tot de oprichting van het Poparchief Groningen. Een belangrijke stap waarmee de initiatiefnemers aangeven popcultuur serieus te nemen. Tot dan toe is er geen centrale organisatie of plaats die het materiaal dat te maken heeft met de popcultuur in stad en provincie Groningen verzamelt en bewaart. In Groningen wordt sindsdien professioneel  omgegaan met posters, foto's, flyers, elpees, cassettebandjes, cd's en film en fotomateriaal. Daarnaast fungeert de website van Poparchief Groningen als verzamelplaats voor feiten, kennis en verhalen. Het is een online naslagwerk waarop talloze afbeeldingen en informatie over meer dan tweeduizend acts en bijna zevenduizend personen te vinden is. Een unieke schat die zo de recente social-culturele geschiedenis stukje bij beetje blootlegt. Als een puzzel die nooit af is. Wie denkt dat het normaal is dat zorgvuldig wordt omgesprongen met materiaal van de springlevende popcultuur, komt bedrogen uit. Poparchieven zijn in Nederland op de vingers van een hand te tellen. We Want More!

  Dit boek bevat niet de geschiedenis van de popcultuur in Groningen. We Want More! schetst een beeld van de popcultuur door te kiezen voor verrassende invalshoeken. Dit beeld is logischerwijs verre van compleet, maar volledigheid is ook niet ons streven geweest. Redactie en auteur willen aan de hand van enkele thema's in vogelvlucht een blik werpen op wat er zich de afgelopen eeuw zoal in stad en provincie Groningen heeft afgespeeld en afspeelt. Dat doen we door vaak net even een andere kant te belichten en niet alleen te gaan voor de meest voor de hand liggende verhalen en beelden. Soms was de foto de aanleiding voor de begeleidende tekst, soms was het verhaal leidend. Tijdens het maken van het boek ontdekten we van alles. Bijvoorbeeld dat Michael Jackson als veertienjarige tiener optrad in Groningen. Er zijn gelukkig foto's van overgebleven die wij met enige trots voor het eerst tonen. We Want More!

Popcultuur is veelzijdig en is veel meer dan de lokale, regionale, nationale en internationale muzikanten die in de schijnwerpers staan op roemruchte podia. Zonder technici, lichtontwerpers, programmeurs, portiers, fotografen, journalisten, boekingsagenten, autoverhuurders, muziekscholen en winkels, platenzaken, productiemedewerkers, grafische vormgevers en kleurrijke personen die initiatief durven te nemen, zou popcultuur niet kunnen bestaan. En helemaal niet zonder het publiek dat onlosmakelijk deel uitmaakt van die cultuur die voortdurend in beweging is. Het zijn de fans die na een geslaagd optreden als blijk van waardering schreeuwend vragen om meer: We want More! Dat verlangen naar meer snapt Poparchief Groningen wel. Ook wij kunnen niet genoeg krijgen van al het prachtige materiaal dat ons wordt aangeboden. We Want More! We Want More!

Poparchief Groningen bedankt een ieder die heeft meegewerkt aan de tot standkoming van het boek. En een ieder die in het verleden of in de toekomst ons (heeft) voorzie(n)t van materiaal ten behoeve van het Popachief.

´We Want More´ is vanaf 26 november a.s. verkrijgbaar in de boekhandel, bij de Groninger Archieven, en te bestellen bij uitgeverij Kleine Uil.