Overzicht

Periode: 1973 - nu
Plaats(en): Groningen
Adres: H.L.Wichersstraat 2, 9723 AG Groningen, 050 – 313 03 79, info@viadukt.nl
Status: actief

Zoek in site

U bent hier: Home Podia Het Viadukt

Het Viadukt

Een beatkelder onder een snelweg
In 1970 komt in Groningen de zuidelijke rondweg gereed. Onder het viaduct bij de Meeuwerderbaan wordt een viertal ruimtes gebouwd. In een ervan huisvest men de plantsoenendienst, een andere doet dienst als opslag van schoolmeubelen, in een kleinere ruimte word een drietal oefenruimtes met ingang aan de Meeuwerderbaan gepland. De grootste ruimte, gelegen aan de zijde van de H.L. Wicherstraat, krijgt een bestemming als 'beatkelder'. De ruimte is onderverdeeld in een grote zaal van 26 keer 11 meter met daarnaast een entree en toiletten. Het gebouw wordt kaal opgeleverd : sanitair, bar en inventaris ontbreken, alsmede een precieze invulling van het voor de jeugd bestemde gedeelte. Het gebouw moet, zo vindt tenminste de toenmalige wethouder Hendriks, door de jeugd zelf ingevuld worden.

Geluidsoverlast smoort het centrum in de kiem
Een commissie krijgt als opdracht te adviseren hoe de toekomstige gebruikers de beatkelder zo functioneel mogelijk zouden kunnen gebruiken. Daarnaast dient de commissie zich te beraden over de beheersvorm. De vrucht van de beraadslagingen luidt,in ambtelijk jargon: "Het Viadukt moet een centrum worden voor jongeren vanaf 15 jaar, waar eigentijdse, lees top-40 muziek, ten gehore gebracht moet worden als lokkertje voor vormingsgerichte activiteiten met en ten behoeve van deze jongeren onder deskundige leiding van daartoe opgeleide beroepskrachten."

Helaas is geen geld beschikbaar om uitvoering aan de plannen te geven. Uiteindelijk stelt de gemeente Groningen weliswaar 25.000 gulden beschikbaar, maar de vereiste goedkeuring van deze uitgave door Gedeputeerde Staten laat tot 1973 op zich wachten. De commissie die het plan heeft opgesteld is dan allang verdwenen. Het gebouw komt vervolgens onder beheer van de Commissie Jeugd en Jongeren. Deze commissie stelt eveneens een werkgroep in met de opdracht zich opnieuw bezig te houden met de verbouwing en inrichting van het pand. Het maken van plannen kost veel tijd omdat al snel duidelijk wordt, dat de uitgetrokken 25.000 gulden veel te weinig is om het gebouw bruikbaar te maken. De begroting komt uiteindelijk uit op 60.000 gulden. Met dit geld gaat men aan de slag om de ruimtes in te delen. Het uiteindelijke resultaat is een oefenruimte, een poppodium en een 'Top-40 centrum'. Wat tekort schiet is de isolatie van het gebouw. Omwonenden doen hun beklag over geluidsoverlast. Uiteindelijk moet het centrum als gevolg hiervan weer dicht.

Drugdealers maken de dienst uit
In 1978 wordt de bunker vervolgens gekraakt door een groep Surinaamse heroïnegebruikers. Zij protesteren hiermee tegen het uitblijven van hulpverlening. De gemeente staat toe dat onder toezicht van de Stichting voor Surinamers in Groningen het een tijdelijk opvangcentrum mag blijven. Dat loopt echter enigszins uit de hand. Ook anderen dan Surinamers vereren het pand met een bezoek en al snel maken drugdealers er de dienst uit. In 1980 stopt de Stichting voor Surinamers het beheer en krijgt de ruimte weer de kraakstatus. Slimme lieden weten hier in korte tijd structuur in aan te brengen en de ruimte wordt centrum voor de drugshandel in Groningen. November 1981 doet de politie een inval en volgt sluiting.

Een nieuwe start
Enige maanden daarna krijgt het Popburo het beheer over het pand en die richt een oefenruimte voor bands in. Andor Heij uit Mean Machine is vanaf 1986 tot 1988 een van de beheerders. Naast bestuurslid van het Popburo is hij ook medewerker. Later zien we hem terug bij radio en tv omroep OOG. In 1988 gaat het Popburo bankroet. De gebruikers van de ruimte zien hierin een kans hun eigen voorstellingen waar te maken. In 1989 richten zij daartoe Stichting Viadukt op. De gemeente gaat akkoord met het plan van de gebruikers. Er komt een drumruimte, concerten worden georganiseerd en zelfs houseparties. Ook de geluidsoverlast wordt aangepakt.

Een fameuze studio
Edwin Pot (uit onder andere The Wise Guys en Dandruff !!), die de taken van Otto Kalkhoven overneemt en Sito Kiewiet (o.a. Speedo, The Heat, Ouwerkerk) fungeren begin jaren 1990 als beheerder namens de Stichting. Achter de bar staan André Koetse en Jan Heddema. Allard Schaap doet samen met Sieto Kiewiet het studiowerk in Het Viadukt. Allard en Sieto zijn goede vrienden en Sieto gaat regelmatig mee op pad met Allards eigen geluidsverhuurbedrijf Frontlijn (niet Frontline). Allard komt met het idee om in de toen nog lege tweede zaal een zeecontainer neer te zetten waarin ze een regieruimte creëren. Met een multikabel kunnen ze van daaruit naar alle repetitieruimtes komen. Op deze manier krijgen bands de kans demo's te maken in hun eigen vertrouwde repetitieruimte. Jan Heddema neemt het studiowerk en later ook de hele studio over, wanneer Allard het te druk krijgt met ander werk en kinderen. Voordat de zeecontainer er is, wordt er korte tijd het driehoekige beheerdershokje aan de rechter kant van de entree gebruikt als regieruimte.

De eerste demo die Allard en Sieto hier gemaakt hebben was met The Heat. Bands welke in deze periode opname maakten zijn o.a. The Heat met Hit Back (oktober 1992), Mean Machine met Red Star (1992), Deco Deco met Cat in Coma (1992), Jan Poortman Band, Toxic Town (7 mei 1992) Nix News, Yphobia (4 april 1995) Special Delivery, Screwball Institute, Sax Wax, Polly, The Drugstore Cowboys, No No Say (april 1995) en Biobak (september 1995).

Later is de zeecontainer verwijderd en de regieruimte naar het lage gedeelte van de afrit verplaatst. De Stichting besluit nu ook de oefenruimtes te verhuren en voert een streng financieel beleid, zodat de boekhouding klopt. In 1994 begint Jan Heddema met studiowerk, als vrijwilliger bij de Frontline studio. Op 1 januari 1998 begint Jan met zijn eigen Pet Sound Studio in het Viaduct. Later vertrekt hij naar een nieuwe studio in het gebouw van OOG Radio. Talloze groepen nemen met hem hun muziek op, ook buitenlandse bands. Hij is zeer geliefd bij de musici. Begin 2002 neemt Jan afscheid van het leven. Groningen verliest een belangrijke pijler van haar lokale popmuziek.

De Vijf Pijpen
Op 25 april 1998 organiseert Het Viadukt het Gouden Pijpen Festival samen met Muziekcafé Koekkoek, dit om het opblazen van de vijf pijpen van de voormalige Hunzecentrale te 'vieren'. Dit festival wordt ondersteund met de verzamel CD De Vijf Pijpen. Eind 2002 verschijnt de verzamelelpee Het Viadukt ter gelegenheid van het in de huidige vorm bestaan van Het Viadukt. Ook maakt vormgever (onder andere Vera Art Division) en musicus Arjan Grooten (o.a. Hellectric) een concept voor een boek over de historie. Hiervan bestaan slecht drie exemplaren. Een uitgever voor dit boek blijkt niet zo snel te vinden.

Een nieuw 'Viadukt'.
In verband met de verbouw van de zuidelijke ringweg moet het Viadukt wijken. In juni 2016 wordt bekend dat er, in samenwerking met de gemeente, een nieuw pand is gevonden. Dat staat aan de Euvelgunnerweg 17. In september 2016 begint de verbouw. De bedoeling is dat er vanaf januari 2017 gerepeteerd kan worden. In een later stadium moet er dan ook een zaal met podiumfunctie komen.

Op 18 maart 2017 word in het (oude) Viadukt een afscheidsfeestje gehouden. "Going out with a bang".

 

Website: www.viadukt.nl

Bron aanvullingen: Allard Schaap

24 September 2014 verschijnt een artikel in het Dagblad v/h Noorden waaruit blijkt dat het Viadukt 'bedreigd wordt in het voortbestaan'.
Het oefenruimtecomplex moet verhuizen in verband met de aanpassingen aan de ringweg. Maar er is nog geen vervangende ruimte. Het bestuur van het Viadukt hoopt op spoedige actie van de gemeente.  

1 Oktober 2014 - Groninger popbandjes kunnen nog twee jaar oefenen in het Viadukt onder de zuidelijke ringweg. Wethouder Paul de Rook zei dat woensdagmiddag in de raadscommissie onderwijs en welzijn. Vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg was het aanvankelijk de bedoeling dat het Viadukt al over een jaar zou moeten verkassen. Het bestuur van de stichting schreef onlangs een bezorgde brief naar de gemeente. Omdat de verhuizing al over een jaar zou zijn, vreesde het bestuur geen tijd meer te hebben voor een verhuizing en verbouw van het nieuwe onderkomen. Het bestuur zei zelfs te vrezen voor het voortbestaan. De Rook zei woensdag dat het Viadukt een jaar extra respijt heeft. "Dat is de korte termijn, we gaan uiteraard op zoek naar een oplossing voor de lange termijn.''
Bron: Dagblad v/h Noorden