Overzicht

Periode: 1968 - onbekend
Plaats(en): Groningen
Adres: Visserstraat 72-74, Groningen
Status: gestopt

Zoek in site

U bent hier: Home Overig Stichting Pro

Stichting Pro

Stichting Pro wordt in het leven geroepen in mei 1968, door een tiental mensen (waaronder Geert WillemsHenry Hes en ds. Joost Matzer van Bloois) die zich in hun vrije tijd met de jeugd bezighouden. Voorzitter is ir. B. F. Dijkstra, in het dagelijks leven ingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen.

Met een klein budget in de vorm van een rijkssubsidie van f 15.500 en een gemeentelijke subsidie van f 24.500, wordt getracht aan de wensen van de Groninger 'ongeorganiseerde jeugd' tegemoet te komen. De stichting neemt Hedzer de Koe in dienst als opbouwwerker. Men heeft voor de jeugd in eerste instantie de beschikking over het door activist Geert Willems gehuurde pand Visserstraat 72-74, dat bekend wordt als Pakhuis Visserstraat

Eerste gebruikers van het Pakhuis zijn de groep rond Provo en Veilig-verkeers-magiër Thom Jaspers' alternatieve-levensstijlen-denktank de 'Stichting Research en Informatiecentrum voor Experimentele Vrijetijdsbesteding', de groep rond Marcel Heijinga (Provadya Groningen), de groep rond Robbie Kauffman (wijlen Tour 66) en de groep rond Tonny Veuger (St. Centrum).  

De heren van Provadya en Tour vinden elkaar al snel en slaan onmiddellijk aan het organiseren. Verderliggend doel is het verkrijgen van een permanente ruimte voor meer evenementen, zoals Paradiso in Amsterdam. "Eindelijk gebeurt er wat in Groningen", kopt de jongerenpagina van het Nieuwsblad van het Noorden, hoewel niet iedereen daar blij mee is.

De stichting laat er geen gras over groeien en komt in december 1968 met het bericht dat een voormalig fabriekspand aan Zoutstraat 14 geschikt gemaakt gaat worden voor jeugdactiviteiten. Op een goedbezochte hearing wordt besloten een werkgroep uit de geinteresseerde jeugd samen te stellen, die zich gaat buigen over de invulling van het centrum.

wordt vervolgd

Aan dit artikel wordt momenteel verdergewerkt. Kom over een tijdje nog eens terug.