Overzicht

Periode: 1975 - nu
Plaats(en): Groningen
Adres: Postbus 1323, 9701 BH Groningen
Status: actief

Zoek in site

U bent hier: Home Overig Stichting Jazz In Groningen (SJIG)

Stichting Jazz In Groningen (SJIG)

Stichting Jazz In Groningen (SJIG) organiseert sinds de jaren zeventig jazzconcerten, en heeft als doelstelling: 'het bevorderen van de jazz en geimproviseerde muziek in de meest brede zin van het woord'

Een jaar nadat Jazzclub '64 in de Mambo Bar teloor gaat vinden vanaf 1970 de eerste activiteiten van de nieuwe Stichting Jazz Werkgroep plaats in De Koffer. In 1975 worden de doelstellingen van deze Werkgroep geherformuleerd en gaat de club Stichting Jazz In Groningen heten. Vanaf 1979 is De Spieghel het podium. Vanaf begin negentiger jaren vinden de activiteiten verspreid over meerdere podia plaats, van klein tot groot.

Begin 2003 heeft de Stichting Jazz in Groningen het initiatief genomen tot oprichting van het samenwerkingsverband 'Jazz in Groningen'. Tot 2010 is de SJIG namens de partners aanvrager van subsidies, coördinator en financieel eindverantwoordelijk. Na 2010 vervalt de subsidie-mogelijkheid, en wordt men afhankelijk van giften. Via de website blijft de bereikte afstemming van programmering tussen de deelnemers intact.

Website: http://www.stichtingjazzingroningen.nl