Overzicht

Periode: 1979 - 1989
Plaats(en): Groningen
Status: gestopt

Zoek in site

U bent hier: Home Overig Vereniging Popburo Groningen

Vereniging Popburo Groningen

In 1976 ontstaat het idee vanuit het Groninger poppodium Simplon om een bureau op te richten waarbij popgroepen zich kunnen aansluiten en van waaruit het gebruik van oefenruimtes en het maken van opnames ten behoeve van demo’s wordt geregeld. Deze demo's kunnen dan worden gebruikt om naar potentiele afnemers te sturen, en zo te laten horen wat de band die zich aanbiedt voorstelt. Ook kan dit bureau als boekings- en bemiddelingskantoor gaan fungeren.

Op 29 november 1979 wordt de akte voor de 'Vereniging Popburo Groningen' geregistreerd. Initiatiefnemer en stimulator is Frits Roelsma, die tevens voorzitter wordt van het verenigingsbestuur; bovendien treedt hij als stagiaire in dienst van dezelfde vereniging. In 1980 komt er subsidie van de gemeente Groningen om te gaan fungeren als popkoepel, met het geld dat bestemd was voor de falende Stichting Geluid

De demo-opnames vinden plaats tijdens live-optredens in Simplon, maar ook in de studio die in de loop der jaren steeds professioneler wordt. Over de arbeidsbemiddeling door het Popburo is weinig bekend. Het Popbureau organiseert ter promotie van de aangesloten bands jaarlijks de Groninger Groependag in de Oosterpoort. 

In 1985 wordt de Stichting N7 opgericht, met tot doel te komen tot een concertzaal in het Viadukt. In de stichting zitten vertegenwoordigers van het Popburo, Simplon en Vera. N7 wil een concertzaal inrichten iets groter dan Vera en Simplon, zodat ook wat grotere acts in Groningen kunnen optreden. N7 vraagt subsidie aan bij het Ministerie van WVC en krijgt 150.000 gulden voor de aanpassingen van het gebouw.

In dezelfde periode blijkt het Popburo vrijwel failliet. Om een en ander op te lossen wordt een deel van de toegekende subsidiegelden voor het Viadukt gebruikt om de schulden van het Popburo te saneren. Twee jaar later komt de Gemeentelijke Accountantsdienst hierachter. Het Popbureau vraagt in november 1988 faillissement aan en houdt in 1989 officieel op te bestaan.

Andere instanties willen de functie van het Popburo wel overnemen, maar de subsidie die het Popburo kreeg is niet automatisch gegarandeerd voor nieuwe aanvragers. Hierdoor wordt het blijkbaar een stuk minder aantrekkelijk voor overnamekandidaten, want er komt geen nieuw popburo. Commerciële boekingsbureaus, al dan niet met idealistische inslag, nemen een deel van de functies over. De Stichting Groninger Poppodia gaat fungeren als regionale popkoepel.

Een aantal zaken die uitgegaan zijn van het Popburo (en voorganger St. Geluid) vormen achteraf een positieve bijdrage aan de popcultuur in Groningen. Met name de studio en de oefenruimtes in het Viadukt zijn op langere termijn waardevol gebleken.

Nieuwsblad v/h Noorden van 28-april-1989: "Roeren in zure melk: een Groninger popgeschiedenis".