U bent hier: Home Over Poparchief

Over Poparchief

Wie gaan er over het Poparchief?
Poparchief Groningen is een initiatief van het Gronings AudioVisueel Archief (GAVA) en het RHC Groninger Archieven i.s.m. Dossier Popmuziek Groningen van Koen van Krimpen. GAVA beheert het AV-materiaal, RHC Groninger Archieven gaat over de foto’s, flyers, affiches enzovoorts.

Beschermen tegenover informeren
Tot 2015 was het niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames van artiesten die bij BUMA geregistreerd staan, op de website van Poparchief Groningen te zetten. Dat is nu wel mogelijk, omdat het Poparchief via het GAVA een overeenkomst met BUMA heeft gesloten om dergelijke opnames streaming op de website aan te bieden. Dat betekent dat er in de komende tijd meer en meer opnames te zien en horen zullen zijn op onze site.

Subsidiegevers
Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van de Provincie, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting J.B. Scholtenfonds, het Huis van de Groninger Cultuur, het RHC Groninger Archieven en Stichting GAVA.

© 2015 Poparchief Groningen/GAVA/RHC Groninger Archieven, Groningen.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de website van Poparchief Groningen mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Poparchief Groningen. Poparchief Groningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige eventueel geleden schade door foutieve vermelding in de website.