U bent hier: Home Over Poparchief Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Hoewel het Poparchief Groningen zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de informatie op deze website. Het Poparchief Groningen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door foutieve vermelding op deze website of door misbruik van deze website. Het Poparchief Groningen ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.
Voorzover op deze site hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derden, kan het Poparchief Groningen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit en de juistheid van de op die websites aangeboden informatie.

Auteursrecht
Het auteursrecht en alle andere intellectuele rechten betreffende de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan:
a. De rechthebbende(n) inzake afbeeldingen, film- en geluidsfragmenten, websites etc.;
b. De organisatie van poparchiefgroningen.nl inzake de overige inhoud.
De rechthebbenden verlenen de organisatie van poparchiefgroningen.nl de mogelijkheid tot het gebruik van de teksten, de verhalen, de afbeeldingen, films, websites, etc. indien mogelijk met bronvermelding.
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt, op wat voor manier dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Poparchief Groningen en de rechthebbende(n).

Het Poparchief Groningen spant zich in om de voorwaarden voor het gebruik van de digitale teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Mocht u zich door onze publicatie benadeeld achten, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de organisatie.

Gezien het culturele, maatschappelijke en non-profit-doel van deze site is het niet mogelijk een vergoeding te betalen voor het publiceren en raadplegen van het beschikbaar gestelde materiaal.

Het Poparchief Groningen wil met deze site het cultureel poperfgoed in brede kring toegankelijk maken. Het is echter op geen enkele wijze de bedoeling door publicatie wie dan ook te kwetsen in zijn of haar religieuze, politieke, menselijke en maatschappelijke gevoelens. Van de inzenders wordt verwacht dat zij bovengenoemde bepalingen respecteren.

Ontlenen rechten aan faciliteiten
De op deze website geboden faciliteit voor het insturen van (digitale) teksten, foto’s en ander popmateriaal geeft geen enkel recht of garantie dat de ingezonden informatie gebruikt zal worden.

Gebruik persoonlijke gegevens
Het Poparchief Groningen zal e-mail adressen en andere contactinformatie slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Het Poparchief Groningen zal deze contactinformatie niet aan andere organisaties ter beschikking stellen tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gevraagd en verkregen.