U bent hier: Home Nieuws FONDS PODIUMKUNSTEN ZOEKT 35 ADVISEURS EN 5 VOORZITTERS
© onbekend
FONDS PODIUMKUNSTEN ZOEKT 35 ADVISEURS EN 5 VOORZITTERS

FONDS PODIUMKUNSTEN ZOEKT 35 ADVISEURS EN 5 VOORZITTERS

 
Datum: 14-09-2020

FONDS PODIUMKUNSTEN ZOEKT 35 ADVISEURS EN 5 VOORZITTERS

 

Word jij adviseur of voorzitter bij het Fonds Podiumkunsten? Wij zoeken nieuwe adviseurs die op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in de podiumkunsten. Adviseurs worden ingezet als commissielid om subsidieaanvragen te beoordelen. Daarnaast zijn ze de oren en ogen van het Fonds.

 

Wie zoeken wij?
Het werkveld van het Fonds is zeer breed, van popmuziek tot muziektheater en van urban dance tot jazz. We zoeken daarom professionals met een brede blik op de podiumkunsten. Vanwege het beëindigen van de termijn van een aantal adviseurs zoeken wij nieuwe adviseurs op het gebied van theater, muziek, muziektheater, dans en alle mengvormen tussen deze disciplines. Daarnaast zoeken wij adviseurs op het gebied van compositie, programmering en internationalisering.
Tenslotte zoeken wij voorzitters die commissievergaderingen onafhankelijk kunnen leiden zonder dat zij daarbij zelf oordelen.

Jij,
als adviseur
hebt een brede kennis van de ontwikkelingen in tenminste één van de hierboven genoemde aandachtsgebieden;
beschikt over kennis van één of meer van de volgende gebieden: programmering, cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling, internationalisering en culturele diversiteit;
bent in staat om projectplannen te beoordelen die ook verder gaan dan je eigen discipline
kunt begrotingen lezen en bijdragen aan discussies over podiumkunstbeleid in brede zin;
bezoekt veel voorstellingen en concerten en bent in staat daarover een oordeel te vormen.
als voorzitter:
hebt ruime ervaring in het leiden van discussies;
hebt minstens affiniteit met de podiumkunsten.

Wat ga je doen als adviseur?
Adviseurs hebben twee belangrijke taken: een oordeel geven over subsidieaanvragen en voorstellingen en concerten bezoeken van door het Fonds meerjarig gesubsidieerde instellingen. Het Fonds stelt per subsidieronde een passende commissie samen. De adviescommissies brengen, daarbij ondersteund door medewerkers van het Fonds, advies uit aan de Raad van Bestuur over de verdeling en toekenning van subsidies.

Tot de taken behoren
het lezen en beoordelen van subsidieaanvragen;
het schrijven van een preadvies op basis van de subsidieaanvraag;
het deelnemen aan vergaderingen waarin de subsidieverzoeken worden behandeld;
het bezoeken van voorstellingen/concerten/festivals van door het fonds meerjarig gesubsidieerde instellingen en hiervan schriftelijk verslag doen;
het deelnemen aan bredere beleidsdiscussies.

Wat ga je doen als voorzitter?

Het lezen van subsidieaanvragen
Het leiden van vergaderingen waarin de subsidieverzoeken worden behandeld.
Het lezen van adviezen voordat ze voorgelegd worden aan de directeur-bestuurder.

Tijdsbesteding
De tijdsbelasting is afhankelijk van de mate waarin de adviseur of voorzitter wordt ingezet bij commissievergaderingen. Van alle adviseurs verwachten we dat zij regelmatig voorstellingen bezoeken.

Vergoeding
Adviseurs en voorzitters ontvangen voor deelname aan vergaderingen en andere werkzaamheden bijbehorende vergoedingen.

Procedure

Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit externe deskundigen, draagt leden van de adviseurs- en voorzitterspool ter benoeming voor aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten.
Het streven is adviseurs en voorzitters te benoemen per 1 januari 2021. Bij aanvang onderteken je een protocol waarin afspraken staan die bijvoorbeeld belangenverstrengeling moeten voorkomen.
De benoemingstermijn voor adviseurs en voorzitters is drie jaar. Het Fonds kan deze termijn één maal met eenzelfde periode verlengen.

Meer informatie

Voor informatie over het Fonds Podiumkunsten kunt u deze pagina raadplegen. U kunt voor vragen ook contact opnemen met één van de secretarissen:
theater: Jenny Mijnhijmer (070 707 27 17)
muziek: Floris Vermeulen (070 707 27 42)
muziektheater & dans: Ron Visser (070 707 27 30)
compositie: Ron Ford (070 707 27 91)
internationalisering en programmering: Jan Sprengers (070 707 27 39)

Reacties
Het Fonds Podiumkunsten is het landelijke subsidiefonds voor podiumkunsten en wij vragen nadrukkelijk kandidaten van buiten de Randstad en/of kandidaten met een cultureel diverse achtergrond of expertise te reageren op deze oproep.

Wij vragen uitsluitend om via e-mail te solliciteren. Reageren kan tot en met uiterlijk zondag 4 oktober door het mailen van een motivatiebrief en cv aan vacature-adviseur@fondspodiumkunsten.nl.

Vermeld bovenaan jouw e-mail op welk terrein vooral jouw deskundigheid ligt :
‘theater’, ‘muziek’, ‘muziektheater’, ‘dans’, ‘interdisciplinair’, ‘compositie’, ‘programmering’ of dat jij je als ‘voorzitter’ wilt inzetten.
Vervolgens kun je andere disciplines aangeven en welke kennis je inbrengt op het gebied van bijvoorbeeld programmering, cultureel ondernemerschap, talentontwikkeling, culturele diversiteit, internationalisering.
Bron: Fonds Podiumkunsten - september 2020