U bent hier: Home

Tour 66

Geplaatst op 2019-06-04 14:23:00

Medio 1965 zoeken hervormingsgezinde jongeren als provo's en langharige hippies een andere ruimte dan 't Krotje. De Stichting Centrum wordt opgericht met als doel 'een leefklimaat te scheppen waarin ideeën en initiatieven van verschillende jeugdstromingen kunnen floreren'.
 Tour 66
In eerste instantie wil Stichting Centrum een jongerenkelder inrichten in de Tuinstraat, maar de gemeente Groningen weigert een hinderwetvergunning te verstrekken. Hierop richt Stichting Centrum jeugdsociëteit Tour 66 op, in het pand Gelkingestraat 52 (voorheen bloemprikkersfabriek 'Fakirbed', later restaurant De Pauw). De sociëteit opent haar deuren op 5 mei 1966 met een concert van Cuby & the Blizzards. Tour 66

Walthers frisdrankbar.
De jeugdsociëteit is op de eerste verdieping, in een ruimte die aanvankelijk bedoeld is voor exposities en andere cultuuruitingen. Op de begane grond is Walthers frisdrankbar, een gelegenheid waar met name homosexuele jongeren elkaar ontmoeten.

Hardspelend, ruig en baanbrekend.
De jonge talenten, op de foto poserend voor de voorgevel van de jeugdsocieteit Tour 66, vlnr.  Robbie Sénéchal, Robbie Kauffman en Willy van Eeren, die in Tour 66 hun plek hebben gevonden, gaan concerten organiseren in dit pand. Het heeft geen geluidswerende voorzieningen, terwijl de bands die er optreden behoren tot de catagorie hardspelend, ruig en baanbrekend. Er wordt gespeeld door onder andere The Outsiders, Q'65, Ro-d-Ys, Group 1850, the Marvins en Les Baroques. Ook protest -en blueszanger Karel van der Graaf uit Hoek van Holland (later bekend als radio- en televisiepresentator) treedt er op.  Tour 66

Problemen over lang haar.
De bezoekers van 'de Tour' zijn voornamelijk "ongeorganiseerde jeugd", jongeren tussen de pakweg 16 en 25 jaar , die zich niet aangetrokken voelen tot het bestaande - naar hun smaak veel te brave - clubhuiswerk. Een deel van de klanten frequenteert ook de Raedskelder op de hoek van de Gelkingestraat (het latere De Blauwe Engel) en komt voort uit de rock 'n roll scene met onder andere Kees van der Hoef.  Verder komen er middelbare scholieren uit de wat hogere sociale milieus, die thuis problemen hebben over lang haar, kleding en de mate van vrijheid die geboden wordt. Drugsgebruik komt al regelmatig voor. Tour 66

Exit Tour 66.
Tour 66 bestaat nog geen jaar, al in maart 1967 sluit de soos. De sluiting gaat gepaard met veel publiciteit, omdat de Stichting Centrum zichzelf liquideert nadat er een financieel tekort is ontstaan. Hoewel de overheid, jeugdwerkorganisaties en anderen in principe bereid zijn opnieuw te subsidiëren, vindt de organisatie dat er onvoldoende daadkracht binnen de jeugd zelf aanwezig is om een doorstart te maken.

Moois in 't verschiet.
Tour 66 is dan weliswaar dicht, maar de basis voor het ontstaan van Provadya? Groningen is gelegd. Kauffman, Sénéchal, van Eeren en de inmiddels ook bij de jongensclub gekomen Peter Schriemer beginnen her en der in de stad concerten te organiseren.

Fotografen onbekend.

Oorlog en bezetting en de jazz/muziek in Nederland

Geplaatst op 2015-04-30 16:37:59

1939-1945: Oorlog, Bezetting en Bevrijding

Uit: 'Ratten op de trap'

door Herman Openneer en Bert Vuijsje

De jaren van oorlog en bezetting vormen voor de jazz in Nederland een periode vol dramatiek en paradoxen. De joodse musici, die voor de oorlog een belangrijke rol hebben gespeeld in de Nederlandse jazz en dansmuziek, worden in de loop van 1941 uit het openbare leven – en dus ook uit de jazz- en dansorkesten – verdreven. Velen van hen worden gedeporteerd en in de Duitse vernietigingskampen vermoord.Entartete Musik

De aanvoer van jazzplaten uit Engeland stokt in 1939, en begin 1940 haasten de Nederlandse jazzliefhebbers zich de platenwinkels leeg te kopen

De Duitse bezetter verbiedt het spelen van Engelse en vanaf december 1941 ook Amerikaanse muziek (na de Japanse aanval op Pearl Harbor.

In 1942 vaardigt het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten zelfs een gedetailleerd Verbod van negroide en negritische elementen in dans- en amusementsmuziek uit.

In de loop van 1941 wordt het de joden in Nederland verboden in het openbaar op te treden. Voor de joodse muzikanten komt dit neer op een speelverbod. Zo verdwijnen de Groninger trompettist Sem Nijveen en saxofonist Sal Doof in juni 1941 uit The Ramblers.

Na de Duitse inval in Rusland, in juni 1941, wordt in Nederland een dansverbod afgekondigd.

In het voorjaar van 1942 wordt het Nederlandse muzikanten verboden Engelse titels en orkestnamen te gebruiken

Nederlandse musici mogen het woord ‘jazz’ niet meer gebruiken om hun muziek aan te duiden. Ook is een lange reeks met name genoemde jazz-effecten voortaan verboden: ‘de toepassing van den “growl” op koperen blaasinstrumenten’, ‘het zogenaamd “scat”-zingen’, ‘de toepassing van “hot”-intonaties’, ‘alle toepassing van ostinate “licks” en “riffs”, meer dan driemaal achtereen voor een solist, meer dan zestienmaal achtereen voor een sectie.

Nu het Nederlanders officieel is verboden jazz te spelen, leggen sommige jazzmusici zich toe op de ‘Hawaiian Swing’, die een grote populariteit bereikt.

De joodse musici worden, net als de overige Nederlandse joden, vanaf juli 1942 opgeroepen voor deportatie. Sommigen duiken onder, zoals violist-trompettist Sem Nijveen (zie foto). Die andere violist uit Groningen, Benny Behr, belandt laat in de oorlog in het ‘Durchgangslager Westerbork’ en wordt daar op 12 april 1945 bevrijd.Sem Nijveen

Jack de Vries, bassist en voor de oorlog leider van de in heel Europa beroemde ‘Internationals’, overleeft Auschwitz doordat hij in een kamporkest speelt.

De Nederlandse jazzliefhebbers draaien thuis de platen uit hun vooroorlogse collecties en organiseren af en toe in besloten clubverband lezingen-met-platen of huisfeestjes met amateur-orkesten.

Voor de beroepsmuzikanten in Hilversum dreigt in 1944, net als voor alle andere Nederlandse mannen tussen de achttien en veertig jaar, de Duitse Arbeidsinzet. Helmut Zacharias waarschuwt zijn Nederlandse collega’s enkele malen dat een razzia op til is (en moet dat bekopen met overplaatsing naar het Oostfront).

Na Dolle Dinsdag (5 september 1944) desintegreert de Nederlandsche Omroep. Bij de grote razzia van oktober 1944 in Hilversum belanden de meeste radiomusici ten slotte toch in het kamp Amersfoort

De bevrijding op 5 mei 1945 schept terstond nieuwe werkgelegenheid voor de Nederlandse jazz- en dansorkesten.

Na de bevrijding ontstaat enige opschudding rond The Ramblers van Theo Uden Masman en de orkestleiders Ernst van ‘t Hoff en Dick Willebrandts, die collaboratie met de bezetter wordt verweten.